Warning: A non-numeric value encountered in /www/doc/www.molekularnivodik.cz/www/wp-content/plugins/socializer/socializer.php on line 408

Vodík zpomaluje cytokiny-indukovanou LOX-1 genovou exprese tím, že potlačuje aktivaci NF-kB


Warning: A non-numeric value encountered in /www/doc/www.molekularnivodik.cz/www/wp-content/plugins/socializer/socializer.php on line 408

Vodík (H2) je terapeutický antioxidant, který může snížit oxidační stres. Oxidovaný lipoprotein nízké hustoty, který hraje roli při ateroskleróze, může podporovat endoteliální dysfunkci vazbou na povrchový buněčný receptor LOX-1. LOX-1 exprese může být zvýšeně regulována různými stimuly, včetně TNF-α. Proto jsme se zaměřili na přezkoumání, zda zvýšení exprese LOX-1 různými podněty by mohla být blokována vodíkem v endotelových buňkách. Vodík výrazně zrušil zvýšení regulaci LOX-1 různými stimuly, včetně TNF-α, v proteinu a na úrovni mRNA. TNF-α-indukované zvýšení exprese LOX-1 byl také zmírněn NF-kB inhibitor N-acetyl-L-cystein. Vodík zpomaluje TNF-α-indukovanou aktivaci NF-kB a fosforylaci IkB-α. Kromě toho vodík zpomaluje expresi LOX-1 a aktivaci NF-kB v apolipoprotein E “knockout” myší, což je zvířecí model aterosklerózy. Takže vodík pravděpodobně zpomaluje cytokinůy indukovanou LOX-1 genovou exprese tím, že potlačuje aktivaci NF-kB.

Celou studii si můžete v angličtině přečíst na tomto odkaze.

Song G, Tian H, Liu J, Zhang H, Sun X, Qin S. H2 inhibits TNF-α-induced lectin-like oxidized LDL receptor-1 expression by inhibiting nuclear factor κB activation in endothelial cells. Biotechnol Lett. 2011 Sep;33(9):1715-22.