Elektrolýzou obohacená voda o vodík zpomaluje klonální-preferenční růst nádoru

Byly zkoumány vlastnosti a účinky elektrolyzované vody s neutrálním pH, obohacenou vodíkem (NHE voda) na nádorové buňky. NHE voda snížila hydroxylové radikály, jak bylo prokázáno pomocí ESR v bezbuněčném systému. Buňky karcinomu v lidském jazyce (HSC-4) byly zpomaleny – buď pro tvorbu efektivní závislosti nebo míru závislosti – vodou NHE bez významného zpomalení epitelových buněk normálního lidského jazyka podobných DOK. Kromě toho voda NHE způsobila zpomalení růstu, degeneraci buněk a zpomalení invaze přes rekonstituované základní membrány do lidských buněk fibrosarkomu HT-1080. Intracelulární oxidanty jako jsou hydroperoxidy a peroxidy vodíku byly vyčištěny v buňkách HSC-4 nebo HT-1080 buněk vodou NHE. V dutině ústní koncentrace rozpuštěného vodíku (DH) z vody NHE drasticky klesla na 1,1 – 0,5 ppm, ale usadila se na 0,3 až 0,4 ppm až 180s, na základě přidržení bez kloktání. Tak u vody NHE bylo prokázáno, že bylo dosaženo zpomalení nádoru, preferenčního růstu tumoru a invazi společně s vychytávání intracelulárních oxidantů, a očekává se, že bude preventivní látkou vůči nádorové progrese a invazi.

Celou studii v angličtině naleznete na tomto odkaze.

Saitoh Y, Okayasu H, Xiao L, Harata Y, Miwa N. Neutral pH hydrogen-enriched electrolyzed water achieves tumor-preferential clonal growth inhibition over normal cells and tumor invasion inhibition concurrently with intracellular oxidant repression. Oncol Res. 2008;17(6):247-55.