Hyperbarická vodíková terapie: možná léčba rakoviny u myší

Bezsrsté bílé myši s karcinomem spinocelulárních buněk (rakovina kůže) byly vystaveny směsi 2,5 procenta kyslíku a 97,5 procent vodíku při celkovém tlaku 8 atmosfér pro období 2 týdnů, aby se zjistilo, zda se volný radikál rozpadne pod katalyzátorem, jako je vodík, což by mohlo způsobit ústup kožního nádoru. Byl zjištěn výrazný ústup nádorů, což vede k možnosti, že vodíková hyperbarická terapie může mít význam i při léčbě jiných typů rakoviny.

Odkaz na plný článek v angličtině naleznete na tomto odkazu

Zhao L, Zhou C, Zhang J, Gao F, Li B, Chuai Y, et al. Hydrogen protects mice from radiation induced thymic lymphoma in BALB/c mice. Int J Biol Sci. 2011 Mar 25;7(3):297-300.