Léčba vodíkem prodlužuje replikační životnost buněk kostní dřeně

Buněčná terapie s kostní dření multipotenciální stromální buňky /Mezenchymální kmenová buňka (MSCs) představuje slibný přístup v oblasti regenerativní medicíny. Nízká frekvence MSC v kostní dřeni dospělého člověka vyžaduje ex vivo (mimo zkumavku) expanze MSC po sklizni. Nicméně, taková manipulace způsobuje buněčné stárnutí spojené se ztrátou diferenciace, proliferace a terapeutické potenciály MSC. U molekul vodíku bylo prokázáno, že vyvíjení ochranné účinky orgánů prostřednictvím selektivní redukce hydroxylových radikálů. Oxidační stres je jedním z klíčových poškození podporujících buněčného stárnutí in vivo i in vitro, je předpokladem, že molekuly vodíku předcházejí procesu stárnutí během expanze MSC. Přídavek 3% plynného vodíku zlepšuje uchovávání původních buněk tvořících kolonie během přípravy MSC a prodlužuje se replikační doba MSC in vitro bez ztráty schopnosti přeměny a schopnosti mezibuněčné komunikace. Zajímavé je, že 3% ošetření vodíkem nesnížilo hydroxylové radikály, proteinový karbonyl a 8-hydroxydeoxyguanosine, což naznačuje, že v této studii nemusí být plynný vodík zodpovědný za pročištění od hydroxylového radikálu.

Celý článek v angličtině si můžete přečíst na tomto odkaze.

Kawasaki H, Guan J, Tamama K. Hydrogen gas treatment prolongs replicative lifespan of bone marrow multipotential stromal cells in vitro while preserving differentiation and paracrine potentials. Biochem Biophys Res Commun. 2010 Jul 2;397(3):608-13.