Obsah vodíku v dechu při konzumaci vodíkové vody

Tato studie srovnávala, jak a do jaké míry požití vodíkové vody a mléka zvýší obsah vodíku v dechu u dospělých. Pět osob bez specifických onemocnění, požilo destilovanou nebo vodíkovou vodu a mléko jako referenční materiál, který z nich by mohl zvýšit obsah vodík v dechu. Měřil se obsah vodíku při výdechu. Požití vodíkové vody rychle zvýšilo obsah vodíku v dechu na maximální úroveň přibližně na 40 ppm už 10-15 minut po požití a poté rychle klesla na úroveň základní, zatímco při požití stejného množství destilované vody se obsah vodíku v dechu nezměnil (p <0,001). Požitím vodíkové vody se zvýšily oba vodíkové vrcholy a plochy pod křivkou (AUC) v závislosti na dávce. Požití mléka prokázaly opožděné a trvalé zvýšení obsahu vodíku v dechu u osob s nesnášenlivostí mléka po dobu až 540 minut. Požití vodíkové vody vyprodukovalo vodík v dechu na úroveň AUC 2-9 ppm za hodinu, zatímco u mléka vzrostl obsah vodíku v dechu na AUC úroveň až 164 ppm hodinu, 540 minut po vypití. Vodíková voda způsobila rychlý nárůst obsahu vodíku vdechu, a to v závislosti na dávce. Nicméně, zvýšení obsahu vodíku v dechu nebyl tak trvalý ve srovnání s mlékem.

Celá studie v angličtině je k dispozici na tomto odkaze.

Shimouchi A, Nose K, Yamaguchi M, Ishiguro H, Kondo T. Breath hydrogen produced by ingestion of commercial hydrogen water and milk. Biomark Insights. 2009 Feb 9;4:27-32.