Ochranné účinky vodíku při diabetické retinopatii u potkanů ​​

Diabetická retinopatie je nejčastější příčinou slepoty u pracující populace ve vyspělých zemích a také významně přispívá ke vzniku slepoty u starších lidí. Tato studie je zaměřena na posouzení ochranného účinku fyziologického roztoku vodíku u diabetické retinopatie u diabetických potkanů indukovaných streptozotocinem. SpragueDawley krysí samci byli rozděleni do 3 skupin následujícím způsobem: (1) nediabetická kontrolní skupina (kontrola bez DM); (2) diabetická kontrolní skupina (kontrola DM); a (3) diabetické potkanů, kteří dostávali vodíkovou terapii (DM H (2) fyziologický roztok). Potkanům v DM skupině vodíkového fyziologického roztoku byl injekčně vpraven do oblasti pobřišnice vodíkový roztok nasyceného chloridu sodného (5 ml / kg) denně po dobu 4 týdnů. Sítnicová cévní permeabilita byla hodnocena měřením Evans blue úniku do sítnice. Odumírání sítnice bylo hodnoceno speciálním ipostupy. Tloušťka sítnice byla pozorována barvením hematoxylinem a eosinem. Výsledky ukázaly, že léčba vodíkovým fyziologickým roztokem by mohla snížit aktivitu kaspázy, snížit apoptózu sítnice, a vaskulární permeabilitu. Vodíkový fyziologický roztok by také mohl výrazně zmírnit retinální ztluštění parenchym, který je výsledkem diabetické retinopatie. Zdá se, že vodíkový fyziologický roztok může mít potenciál v klinické léčbě diabetické retinopatie.

 

Celý článek v angličtině je k dispozici ZDE

Xiao X, Cai J, Xu J, et al. Protective effects of hydrogen saline on diabetic retinopathy in a streptozotocin-induced diabetic rat model. J Ocul Pharmacol Ther. 2012 Feb;28(1):76-82.