Vliv plynného vodíku na oboustranné zúžení vnitřní krkavice u myší

V nedávných studiích bylo zjištěno, že Molekulární Vodík® selektivně snižuje hladiny hydroxylových radikálů in vitro a působí terapeuticky na antioxidační aktivitu v modelu krysí střední mozkové tepny. Cílem této studie bylo zjistit vliv plynného vodíku na oboustranné zúžení vnitřní krkavice (BCCAO) u myší. Samčí myši C57BL/6J byly podrobeny přechodné BCCAO s beztraumatickým aneuryzmem. Myši byly rozděleny do tří skupin: bez BCCAO, BCCAO a BCCAO, kde byla nastavena léčba s 1,3% plynného vodíku. Průtok krve mozkem (CBF) v kortexu byla měřena postupně na obou hemisférách s neinvazivním a bezkontaktním laserem “Doppler blood perfusion imager” během celého tesování. Vitální funkce byly také zaznamenány. Oxidační stres byl měřen podle hladiny 8-hydroxy-2′-deoxyguanosinu (8-OHdG), neuronální poškození v oblasti hipokampu CA1, a obsah vody v mozku byly hodnoceny 24 hodin po ischémii. Léčba vodíkem neměla významný vliv na životně důležité znaky nebo CBF hodnoty. Nicméně, bylo pozorováno snížení exprese 8-OHdG, snížení neuronální poškození v oblasti hipokampu CA1, a útlum v obsahu vody v mozku myší léčených vodíku. Závěrem lze říci, vodík může být účinný v BCCAO myším modelu.

Odkaz na kompletní studii v angličtině naleznete na tomto odkazu

Nagatani K, Takeuchi S, Kobayashi H, Otani N, Wada K, Fujita M, et al. The effect of hydrogen gas on a mouse bilateral common carotid artery occlusion. Acta Neurochir Suppl 2013; Vol. 118, pp. 61-3.