Voda bohatá na vodík snižuje hladinu LDL cholesterolu a zlepšuje funkci HDL

Autoři zjistili, že vodík (dihydrogen, H2) má blahodárné účinky při snižování lipidů při vysokotučné dietě u syrských zlatých křečků. Cílem této studie bylo charakterizovat účinky H2 ve vodě (,9-1,0l / den) na obsah, složení a biologické aktivity sérových lipoproteinů na 20 pacientech s potenciálním metabolickým syndromem. Analýza séra ukázala, že spotřeba H2 – ve vodě po dobu 10 týdnů vedla k celkovému snížení – cholesterolu a LDL-cholesterolu. Analýza metodikou “Western blot” ukázala výrazné snížení apolipoproteinu (apo) B100 a apoE v séru. Kromě toho jsme zjistili, že H2 výrazně zlepšila funkci HDL, což bylo posouzeno čtyřmi nezávislými způsoby, a to, i) ochrana proti oxidaci LDL, ii) inhibici faktoru nekrózy nádorů (TNF)-α-indukované monocyty adheze na endoteliální buňky, iii) stimulaci cholesterolu výtok z pěnových buněk makrofágů, a iv) ochrana endotelových buněk z TNF-α-indukované apoptózy. Dále autoři zjistili, že spotřeba H2 vody má za následek zvýšení antioxidační enzymu superoxiddismutázy a snížení thiobarbiturovou kysele reagující látky v celém séru a LDL. Na závěr se zdá, že suplementací H2-vody došlo ke snížení ​​hladiny séra LDL-C a apo B, dále ke zlepšení dyslipidemie HDL funkce, ke snížení oxidačního stresu, a to může mít pozitivní roli v prevenci potenciálního metabolického syndromu.

Celý článek v angličtině naleznete na tomto odkaze.

Song G, Li M, Sang H, Zhang L, Li X, Yao S, et al. Hydrogen-rich water decreases serum LDL-cholesterol levels and improves HDL function in patients with potential metabolic syndrome. J Lipid Res. 2013 Jul;54(7):1884-93.