Vodík může být bezpečný a efektivní anioxidant na alkohol

Konzumace alkoholu byla identifikována jako hlavní rizikový faktor pro chronická onemocnění a poranění, znamenající značnou zátěž pro konzumenty, jejich rodiny a společnost. Rostoucí důkazy naznačují, že zvýšený oxidační stres způsobený nadměrným užíváním alkoholu je spojen s mnoha onemocněními. Ačkoliv není žádný antioxidant, který může chránit všechny orgány a tkáně v těle z alkoholu zprostředkované oxidačním poškozením, poslední klinický výzkum potvrdil, že molekulární vodík může výrazně snížit oxidační stres tím, že selektivní “vyplachuje” škodlivé reaktivní formy kyslíku (ROS), a chrání buňky a tkáně proti oxidačnímu stresu. Na základě těchto faktů, se dá předpokládat, že by vodík mohl být používán jako antioxidační přísada na alkoholických nápojů, řekněme “vodíkový alkohol”. Molekulární vodík může být také podáván alternativními metodami, jako např. přímá inhalace, požití vodíku rozpuštěného ve vodě, injekce s vodíkem nasycené kapaliny, to vše ke zlepšení v oxidačního poškození odvozeného z expozice ethanolem, zejména alkoholem indukované onemocnění jater.

Celý článek v angličtině naleznete na tomto odkazu.

Yu Lai, Hydrogen holds promise as a safe and effective antioxidant for alcohol. Hypothesis 2012, 10(1): e2, doi:10.5779/hypothesis.v10i1.275 (2012).