Vodík tlumí neuropatické bolesti

Určitě už jistě víte, že se stále rozšiřuj počet onemocnění cukrovkou. A víte co je mimo jiné s cukrovkou hodně spojeno? Neuropatie. Pojďme si o tom něco říct.

Diabetická neuropatie – je nezánětlivé poškození funkce a struktury periferních nervů vlivem dlouhodobě zvýšené glykémie (hyperglykémie) při diabetu. Mohou být poškozeny jak nervy motorické, senzitivní, tak i vegetativní. Jde o nejčastější chronickou komplikaci diabetu.

Neuropatická bolest obvykle není léčitelná běžnými analgetiky a nesteroidními antirevmatiky. Dosavadní farmakologická léčba diabetické neuropatie a jejích bolestivých projevů nepřináší u velkého počtu pacientů úlevu, případně je úleva jen krátkodobá. Farmakologická léčba dlouhodobě prakticky selhává a obtíže přetrvávají i při dobré kompenzaci diabetu. Navíc farmakologická léčba postižení periferních nervů při diabetu (diabetická polyneuropatie) je finančně náročná. (Zdroj: wikipedie)

A co nám říká nedávná studie: Reaktivní formy kyslíku (ROS), jsou často spojovány s přetrvávající bolestí, jako jsou neuropatické a zánětlivé bolesti. Plynný vodík může snížit ROS a zmírnit mozkovou, myokardiální a jaterní ischémii / reperfuzní poranění. V této studii bylo cílem autorů prozkoumat, zda fyziologický roztok bohatý na vodík může snížit neuropatické bolesti v modelu chronického konstrikčního poranění u potkanů. Třicet potkanů bylo náhodně rozděleno do tří skupin: první testovací skupině byl podáván chlorid sodný intratekální injekcí (do mozkomíšního moku); druhá kontrolní skupina podstoupila operaci a byl ji podán chlorid sodný intratekální injekcí; třetí skupina podstoupila operaci a byl ji podán solný roztok bohatý na vodík intratekální injekcí. Léčiva byla podána v dávce 100 ul/kg za den počínaje půl hodiny před operací a pak 1-7 den po chirurgickém zákroku. Mechanické prahy bolesti byly testovány den před a 3-14 dní po operaci. Autoři zjistili, že roztok bohatý na vodík významně zvýšil mechanické prahy neuropatické bolesti ve třetí skupině potkanů (p <0,05); snížila se také hladina myeloperoxidázy, maleinového dialdehydu, a proteinu karbonylu v míše po 7 dnech od post-chronického konstrikčního poranění (p <0,05). Kromě toho roztok bohatý na vodík potlačuje také projevy p38-mitogenem aktivované proteinové kinázy (p38MAPK) a neurotrofní faktor pocházející z mozku  (BDNF) v míše po 7 dnech od chronického konstrikčního zranění (p <0,01, p < 0.01, v tomto pořadí), ale nemá žádný vliv na P2X4R (p> 0,05), ATP receptor. Intratekální injekce fyziologického roztoku bohatého na vodík může snížit oxidační stres a projevy p38MAPK a BDNF, které mohou přispět ke zvýšení prahu neuropatické bolesti u potkanů.

ZDROJ:

Chen Q, Chen P, Zhou S, et al. Hydrogen-rich saline attenuated neuropathic pain by reducing oxidative stress. Can J Neurol Sci. 2013 Nov;40(6):857-63.

Určitě už jistě víte, že se stále rozšiřuj počet onemocnění cukrovkou. A víte co je mimo jiné s cukrovkou hodně spojeno? Neuropatie. Pojďme si o tom něco říct.

Diabetická neuropatie – je nezánětlivé poškození funkce a struktury periferních nervů vlivem dlouhodobě zvýšené glykémie (hyperglykémie) při diabetu. Mohou být poškozeny jak nervy motorické, senzitivní, tak i vegetativní. Jde o nejčastější chronickou komplikaci diabetu.

Neuropatická bolest obvykle není léčitelná běžnými analgetiky a nesteroidními antirevmatiky. Dosavadní farmakologická léčba diabetické neuropatie a jejích bolestivých projevů nepřináší u velkého počtu pacientů úlevu, případně je úleva jen krátkodobá. Farmakologická léčba dlouhodobě prakticky selhává a obtíže přetrvávají i při dobré kompenzaci diabetu. Navíc farmakologická léčba postižení periferních nervů při diabetu (diabetická polyneuropatie) je finančně náročná. (Zdroj: wikipedie)

A co nám říká nedávná studie: Reaktivní formy kyslíku (ROS), jsou často spojovány s přetrvávající bolestí, jako jsou neuropatické a zánětlivé bolesti. Plynný vodík může snížit ROS a zmírnit mozkovou, myokardiální a jaterní ischémii / reperfuzní poranění. V této studii bylo cílem autorů prozkoumat, zda fyziologický roztok bohatý na vodík může snížit neuropatické bolesti v modelu chronického konstrikčního poranění u potkanů. Třicet potkanů bylo náhodně rozděleno do tří skupin: první testovací skupině byl podáván chlorid sodný intratekální injekcí (do mozkomíšního moku); druhá kontrolní skupina podstoupila operaci a byl ji podán chlorid sodný intratekální injekcí; třetí skupina podstoupila operaci a byl ji podán solný roztok bohatý na vodík intratekální injekcí. Léčiva byla podána v dávce 100 ul/kg za den počínaje půl hodiny před operací a pak 1-7 den po chirurgickém zákroku. Mechanické prahy bolesti byly testovány den před a 3-14 dní po operaci. Autoři zjistili, že roztok bohatý na vodík významně zvýšil mechanické prahy neuropatické bolesti ve třetí skupině potkanů (p <0,05); snížila se také hladina myeloperoxidázy, maleinového dialdehydu, a proteinu karbonylu v míše po 7 dnech od post-chronického konstrikčního poranění (p <0,05). Kromě toho roztok bohatý na vodík potlačuje také projevy p38-mitogenem aktivované proteinové kinázy (p38MAPK) a neurotrofní faktor pocházející z mozku  (BDNF) v míše po 7 dnech od chronického konstrikčního zranění (p <0,01, p < 0.01, v tomto pořadí), ale nemá žádný vliv na P2X4R (p> 0,05), ATP receptor. Intratekální injekce fyziologického roztoku bohatého na vodík může snížit oxidační stres a projevy p38MAPK a BDNF, které mohou přispět ke zvýšení prahu neuropatické bolesti u potkanů.

ZDROJ:

Chen Q, Chen P, Zhou S, et al. Hydrogen-rich saline attenuated neuropathic pain by reducing oxidative stress. Can J Neurol Sci. 2013 Nov;40(6):857-63.